Değerli Ziyaretçimiz ! Tüm Derslerle İlgili Konu Anlatımlarını, Ders Notlarını, Yazılıları, Testleri, Slaytları, Sunumları, Videoları ve Her Türdeki Dökümanı Sizlere Ücretsiz Olarak Sunmaktayız.Bu Kaynaklardan Sorunsuzca,Özgürce Yararlanabilmek İçin {BURAYA TIKLAYARAK ÜYE} Olmanız Gerekmektedir! Üye Olmadan da Bize Kolayca Ulaşıp Mesaj Yollayabilirsiniz {TIKLAYINIZ}    
DersKaynak.Com / Tüm Derslerde Tam Destek !  

Anasayfa Kimler Online Yeni Mesajlar Konularım Bugünkü Mesajlar Site Map
Geri git   DersKaynak.Com / Tüm Derslerde Tam Destek ! > Matematik > Matematik Dersleri
Facebook Facebook

Yeni Konu aç  Cevapla
Seçenekler Stil
Okunmamış 11.08.09, 10:39 #1 (Konu Linki)
Site Kurucusu

uzman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Durumu: uzman isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik: 05.12.08
Nerden: Akdeniz Bölgesinden
Meslek: Eğitim-Öğretim
Konular: 36092
Mesajlar: 37.049
Takımı: Galatasaray
Teşekkür Etmiş: 485
Teşekkür Almış: 1.991
Hobim: Öğrenmek ve Öğretmek
Standart matematikle ilgili terimler,semboller ve anlamları,matematik sözlüğü matematikle ilgili terimler,semboller ve anlamları,matematik sözlüğü

- A -
açık önerme: İçinde değişken bulunan ve bu değişkene verilen değerlerle doğruluğu veya yanlışlığı belli olan önerme.
aksiyom: Doğruluğu ispatsız kabul edilen önerme.
alt küme: A kümesinin her elamanı B kümesinin de elemanı ise
A, B nin alt kümesidir.
apsis: Analitik düzlemde bir noktanın dikey eksene olan uzaklığı.
ayrık kümeler: Kesişimleri boş olan kümeler.
açı: Başlangıç noktası ortak olan iki ışının birleşim kümesi.
argüment: Düzlemde bir karmaşık sayıyı orijine birleştiren ışının,
x ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açı.
artan fonksiyon: Reel değişkenli bir fonksiyonda serbest değişken artarken, bunların görüntülerini de artıran fonksiyon.
analitik düzlem: Üzerine koordinat sistemi yerleştirilmiş düzlem.
aralarında asal polinom: P(x) ve Q(x) polinomlarının her ikisini de bölen (sabit olmayan) bir polinomun olmaması hali.
aralarında asal sayılar: Ortak bölenlerinin en büyüğü 1 olan en az iki tam sayıya denir.
asal sayı: 1 ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan 1 den büyük pozitif tam sayılara denir.

- B -
bağımsız olaylar: İkisinden birisinin oluşu veya olmayışı diğerinin olma olasılığını etkilemeyen iki olay.
başlangıç noktası (orijin): Koordinat eksenlerinin kesiştikleri nokta.
bire bir eşleme: İki kümenin elemanları arasında bir elemana karşı bir eleman alınarak yapılan karşılaştırma.
birim çember: Merkezi orijin ve yarıçapı 1 birim olan çember. Denklemi x2 + y2 = 1 dir.
bire bir fonksiyon: Farklı elemanları, farklı elemanlara götüren fonksiyon.
baş kat sayı: Bir polinomda en büyük dereceli terimin kat sayısı.
bire bir fonksiyon: Tanım kümesinde bulunan her farklı elemanı değer kümesinin farklı elemanlarına eşleyen fonksiyon.
birim eleman: A kümesi üzerinde bir D işlemi verildiğinde "x Î A olmak üzere x D e = e D x ise e birim elemandır.
birim (etkisiz)fonksiyon: Her elemanı kendisine eşleyen fonksiyon.

birleşme özeliği: A üzerinde D işleminin "x, y, z, Î A için
x D (y D z) = (x D y) D z özeliği sağlanması.
bağıntı: Bir kartezyen çarpımın alt kümesi.
boş küme: Hiç elemanı olmayan küme.

- C - Ç -
çember: Bir düzlemdeki sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesi.
çembersel permütasyon: Bir kümenin elemanlarının bir çember üzerindeki sıralanma biçimlerinden her birisi.
çıktı: Bir olasılık deneyinde, karşılaşılması mümkün olan durumlardan her birisi.
çözüm kümesi: Bir açık önermeyi sağlayan değerlerin kümesi.
çelişki: Doğruluk değeri daima yanlış (0) olan bileşik önerme.

- D -
denk polinomlar: Aynı dereceli terimlerinin kat sayıları eşit olan polinomlar.
deklemi çözmek: Denklemin köklerinin bulma işlemi.
denklemin çözüm (doğruluk) kümesi: Bir deklemin köklerinin oluşturduğu küme.
diskriminant: ax2 + bx + c = 0 denkleminde
D = b2 - 4 ac sayısı
denklem sistemi: En az iki denklemin meydana getirdiği sistem.
değişme özeliği: A kümesi üzerinde verilen bir D işleminin "x, y Î A için x D y = y D x özeliğini sağlaması.
denk önermeler: Doğruluk değerleri aynı olan önermeler.
denklik bağıntısı: Yansıma, simetri ve geçişme özeliklerine sahip olan bağıntı.

- E -
eleman: Kümeyi oluşturan nesnelerin her biri.
eşitsizlik sistemi: En az iki eşitsizliğin meydana getirdiği sistem.
evrensel niceleyici: " sembolü ile gösterilir, "her" veya "bütün" anlamındadır.
esas ölçü: olmak üzere ölçüsü, q + k × 2p olan açının esas ölçüsü q dır. q Î [0 , 2p)
evrensel küme: Üzerinde çalışılan konuyla ilgili olan tüm elemanları içeren küme.
- F -
fonksiyon: Tanım kümesinin her elemanını, değer kümesinin yalnız bir elemanıyla eşleyen bağıntı.
faktöriyel: n bir doğal sayı olmak üzere 1 den n ye kadar (n dahil) bütün doğal sayıların çarpımı. (n!)
fonksiyonun tanım kümesi: f : A ® B fonksiyonunda, A kümesi.
fonksiyonun değer kümesi: f : A ® B fonksiyonunda, B kümesi.
fonksiyonun görüntü kümesi: f : A ® B fonksiyonunda, A nın elemanları ile eşlenmiş olan elemanların oluşturduğu küme.
fonksiyonun grafiği: Fonksiyona ait ikililerin analitik düzlemde meydana getirdiği şekil.

- G -
grad: Bir açı ölçüsü (400 eş parçaya ayrılan bir çemberin, bu parçalarından bir tanesini gören merkez açının ölçüsü).
gerektirme: p Ş q şartlı önermesinin doğruluk değeri 1 ise bu önerme gerektirmedir.geometrik yer: Aynı özelikleri taşıyan noktaların oluşturduğu küme

- H -
hipotez: p Ş q şartlı önermesinde p önermesi.
hüküm: p Ş q şartlı önermesinde q önermesi.

- İ -
içine fonksiyon: f : A ® B fonksiyonunda f(A) ¹ B ise f içine fonksiyondur.
indirgenemez polinom: Sabit olmayan en az iki polinomun çarpımı olarak yazılamayan polinom.
işlem: A ´ A nın bir alt kümesinden B ye fonksiyon.
ispat: Bir teoremin hükmünün doğru olduğunu gösterme.
irrasyonel sayı: Devirli ondalık açılımı olmayan sayı.
imkânsız olay: Olasılığı sıfır olan olay.

- K -
karakteristik: Bir sayının onluk logaritmasının tam kısmı.
kesin olay: Olasılığı 1 olan olay.
kalan sınıfları: kümesinin elemanları.

- M -
mantis: Bir sayının onluk logaritmasının ondalıklı kısmı. mantis m ise, m Î [0, 1) dir.

- O -
olasılık: Bir olayın olabilme şansını belirten sayı.
olay: Örneklem uzayın her alt kümesi.
ordinat: Analitik düzlemde bir noktanın yatay eksene olan uzaklığı.

- Ö -
önerme: Doğru ya da yanlış kesin bir hüküm bildiren ifadeler.
örten fonksiyon: Değer kümesindeki bütün elemanları tanım kümesinin en az bir elemanı ile eşlenen fonksiyon.
özalt küme: Bir kümenin kendinden farklı alt kümesi.
örneklem uzay: Bir olasılık deneyinde bütün çıkanların kümesi.
özdeşlik: Değişkenin her reel değeri için doğru olan eşitlik.

- P -
permütasyon: Bir kümenin tamamının ya da bir parçasının, elemanlarının sıralanma biçimlerinden her birisi.
parabol: , f(x) = ax2 + bx + c fonksiyonunun grafiği.
polinom: Çokterimli, H(x) halkasının P(x) = a0 + a1x + ... + anxn elemanı.
polinom denklem: P(x) = 0 eşitliği.
polinomlarda E.B.O.B.: Sıfırdan farklı P(x) ve Q(x) polinomlarının her ikisini de bölen en büyük po- linom.
polinomlarda E.K.O.K.: Sıfırdan farklı olan ve sabit olmayan iki ya da daha çok polinomun, her birine tam olarak bölünebilen en küçük dereceli polinom.
- S -
sabit fonksiyon: Gürüntü kümesi bir elemandan oluşan fonksiyon.
sabit polinom: a ¹ 0 için P(x) = a polinomu
sayı doğrusu: Üzerine reel sayıların yerleştirildiği doğru.
sıralama bağıntısı: Yansıma, ters simetri ve geçişme özelikleri olan bağıntı.
sonlu küme: Eleman sayısı sayılabilir çoklukta olan küme.
sonsuz küme: Eleman sayısı sayılamayan çoklukta olan küme.
şartlı önerme: p Ş q şeklindeki bileşik önerme.
sanal birim: Karesi - 1 olarak düşünülen i sayısı.
sıralı ikili: İki nesnenin oluşturduğu eleman.

- T -
terim: Bir bilim dalı içinde özel anlamı olan kelime.
teorem: p º 1 olmak özere p Ş q gerektirmesi.
totoloji: Doğruluk değeri daima 1 olan bileşik önerme.
tümleyen küme: A Ì E olmak üzere, E de olup A da olmayan elemanların kümesi.

- Ü -
üstel fonksiyon: İçinde üslü bir ifade bulunduran ve bu ifadenin üssü değişken olan fonksiyon.

- V -
varlıksal niceleyici: $ sembolü ile gösterilir "bazı" veya "en az bir" şeklinde okunur.


SEMBOLLER
Sembol
Anlamı
Ù
ve
Ú
veya
Ş
ise
Û
gerek ve yeter koşul
p
p önermesinin değili
=
eşittir
¹
eşit değildir
º
denktir
Ï
elemanı değildir
È
birleşim
Ç
kesişim
Æ,{ }
boş küme

fark (kümelerde)
$
bazı, en az bir
"
her, bütün
A
A kümesinin tümleyeni
A ´ B
A ve B kümelerinin kartezyen çarpımı
f : A ® B
A dan B ye f fonksiyonu
n|m
n tam sayısı m tam sayısını tam böler

tam sayıların m ile bölünmesinde kalan sınıflarının kümesi
[a, b]
a, b kapalı reel sayı aralığı
(a, b)
a, b açık reel sayı aralığı

x in denklik sınıfı

doğal sayılar kümesi

pozitif doğal sayılar kümesi

tam sayılar kümesi

pozitif tam sayılar kümesi

negatif tam sayılar kümesi

rasyonel sayılar kümesi

irrasyonel sayılar kümesi

gerçel (reel) sayılar kümesi
Î
elemanıdır
<
küçüktür
>
büyüktür
£
küçüktür veya eşittir
³
büyüktür veya eşittir
der[P(x)]
P(x) polinomunun derecesi
|x|
x in mutlak değeri
D
diskriminant, D = b2 - 4ac sayısı

öyleki
Ì
Alt küme
Ë
Alt küme değil
Ì
Kapsar

a ya eşit veya a dan büyük olan doğal sayılar kümesi
logax
x in a tabanına göre logaritması
lnx
x in doğal logaritması
s(A)
A kümesinin eleman sayısı
E
evrensel küme

AB yayının uzunluğu
i
Sanal birim i2 = -1
Re(z)
z karmaşık sayısının reel kısmı
lm(z)
z karmaşık sayısının sanal kısmı
n!
n çarpansal (faktöriyel)
P(n, r)
n elemanlı kümenin r li permütasyonlarının sayısı
C(n, r)
n elemanlı bir kümenin r li kombinasyonlarının sayısı
P(A)
A olayının olasılığı
P(Aı )
A olayının olmama olasılığı
P(A / B)
A nın B koşullu olasılığı

karmaşık sayılar kümesi
f - 1
f fonksiyonunun tersi
fog
g ile f fonksiyonlarının bileşkesi olan fonksiyon

Sigma (Toplam sembolü)

Pi (Çarpım sembolü)
e
Epsilon
sgn
Signum (işaret)

Tam kısım
df
f fonksiyonunun diferansiyeli

İntegral işareti
(an)
an dizisi
Ek(A)
Ek matris
Det(A)
A matrisinin determinantı
rank(A)
A matrisinin rankı
Eküs
En küçük üst sınır
Ebas
En büyük alt sınır
[AB]
AB doğru parçası
|AB|
AB doğru parçasının uzunluğu
AB
AB doğrusu
[AB
AB ışını
{ ... }
Küme işaretidir. Bir kümeyi göstermeye yarar.
{ x|... }
Kümenin elemanlarının ortak özelikleri metoduyla yazılması
»
Yaklaşık olarak eşit
@
eşlik

paralellik
^
diklik

AOB açısı

Açının ölçüsü ("Açısal bölgenin ölçümü" yerine kısaca "açının ölçüsü" diyoruz.)

üçgen işareti

ABC üçgeni

AB yayı

AB yayının ölçüsü
Å
Saat aritmetiğininde toplama
Ä
Saat aritmetiğininde çarpma

ABC üçgeninin alanı
A(ABC)
ABC üçgeninin alanı
Ta
Taban alanı
Ya
Yanal alanı
V
Hacim

ABC üçgeninin çevresi
mm
Milimetre
cm
Santimetre
dm
Desimetre
m
Metre
dam
Dekametre
hm
Hektometre
km
Kilometre
mm2
Milimetre kare
cm2
Santimetre kare
dm2
Desimetre kare
m2
Metre kare
dam2
Dekametre kare
hm2
Hektometre kare
km2
Kilometre kare
a
Ar
daa
Dekar
ha
Hektar
mm3
Milimetre küp
cm3
Santimetre küp
dm3
Desimetre küp
m3
Metre küp
dam3
Dekametre küp
hm3
Hektometre küp
km3
Kilometre küp
YTL
Yeni Türk Lirası
YKr
Yeni kuruş (100 YKr = 1 YTL)
ml
Mililitre
cl
Santilitre
dl
Desilitre
lt
Litre
dal
Dekalitre
hl
Hektolitre
kl
Kilolitre
mg
Miligram
cg
Santigram
dg
Desigram
g
Gram
dag
Dekagram
hg
Hektogram
kg
Kilogram

Gün
sa
Saat
d
Dakika
sn
Saniye

__________________
Linkleri Sadece Üyelerimiz Görebilir, Lütfen Üye Olunuz (Only Registered Users Can See Links) (Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol-Kayıt Ol-Register)
Eser Sahiplerine : Sitemizdeki Tüm Konular, İnternet Kaynaklarından Derlenmiştir. Sitemizde, Size Ait Olduğuna İnandığınız Paylaşılmış Bir Konu Varsa ve Siz de Paylaşımın Siteden Kaldırılmasını ya da Değiştirilmesini İstiyorsanız; Bir Üyelik Alıp Bize Özel Mesaj Göndermek Yoluyla ya da derskaynak.com@gmail.com Mail Adresine Mail Göndermek Yoluyla ya da Sitenin Altında Yer Alan İletişim Kısmına Tıklayıp Bize Haber Vermek Suretiyle veya Üstteki Ziyaretçi Defteri Kısmına Yazmak Suretiyle Paylaşılmış Konu Hakkındaki İsteğinizi Bildirin, Biz de En Kısa Sürede İsteğinizi Yerine Getirelim ! Bilmeden, Farkında Olmadan Sizleri Kırdıysak, Üzdüysek Affola ! Herkese Selamlar...
Alıntı ile Cevapla
Teşekkür Edenler :
rüveydaa (15.11.11)
Okunmamış 20.04.10, 00:14 #2 (Konu Linki)
Üye

ReaL FriEnD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Durumu: ReaL FriEnD isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik: 21.03.10
Yaş: 17
Nerden: kocaeli
Okulu: Eğitim
Sınıf: 11.sınıf
Meslek: öğrenci
Konular: 16
Mesajlar: 60
Takımı: Galatasaray
Teşekkür Etmiş: 2
Teşekkür Almış: 27
Hobim: Paylaşım.
Standart Cevap: matematikle ilgili terimler,semboller ve anlamları,matematik sözlüğü Cevap: matematikle ilgili terimler,semboller ve anlamları,matematik sözlüğü

Çok güzel bir çalışma olmuş :)

__________________
Koyun gibi değil insan gibi yaşa..
Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 20.04.10, 17:16 #3 (Konu Linki)
Site Kurucusu

uzman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Durumu: uzman isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik: 05.12.08
Nerden: Akdeniz Bölgesinden
Meslek: Eğitim-Öğretim
Konular: 36092
Mesajlar: 37.049
Takımı: Galatasaray
Teşekkür Etmiş: 485
Teşekkür Almış: 1.991
Hobim: Öğrenmek ve Öğretmek
Standart Cevap: matematikle ilgili terimler,semboller ve anlamları,matematik sözlüğü Cevap: matematikle ilgili terimler,semboller ve anlamları,matematik sözlüğü

Alıntı:
ReaL FriEnD´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Çok güzel bir çalışma olmuş :)
teşekkür ederiz

__________________
Linkleri Sadece Üyelerimiz Görebilir, Lütfen Üye Olunuz (Only Registered Users Can See Links) (Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol-Kayıt Ol-Register)
Eser Sahiplerine : Sitemizdeki Tüm Konular, İnternet Kaynaklarından Derlenmiştir. Sitemizde, Size Ait Olduğuna İnandığınız Paylaşılmış Bir Konu Varsa ve Siz de Paylaşımın Siteden Kaldırılmasını ya da Değiştirilmesini İstiyorsanız; Bir Üyelik Alıp Bize Özel Mesaj Göndermek Yoluyla ya da derskaynak.com@gmail.com Mail Adresine Mail Göndermek Yoluyla ya da Sitenin Altında Yer Alan İletişim Kısmına Tıklayıp Bize Haber Vermek Suretiyle veya Üstteki Ziyaretçi Defteri Kısmına Yazmak Suretiyle Paylaşılmış Konu Hakkındaki İsteğinizi Bildirin, Biz de En Kısa Sürede İsteğinizi Yerine Getirelim ! Bilmeden, Farkında Olmadan Sizleri Kırdıysak, Üzdüysek Affola ! Herkese Selamlar...
Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 28.12.10, 22:11 #4 (Konu Linki)
Yönetici Yardımcısı

kaan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Durumu: kaan isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik: 15.12.10
Yaş: 16
Okulu: Anadolu Lisesi
Sınıf: 11
Konular: 250
Mesajlar: 698
Takımı: FenerBahçe
Teşekkür Etmiş: 46
Teşekkür Almış: 269
Standart Cevap: matematikle ilgili terimler,semboller ve anlamları,matematik sözlüğü Cevap: matematikle ilgili terimler,semboller ve anlamları,matematik sözlüğü

Emek var
ama pek öğrenemedim

Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
anlamlari, ilgili, matematik, matematikle, semboller, sozlugu, terimler

Seçenekler
StilPowered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Bu site en iyi 1024'e 768 ekran çözünürlüğünde izlenmektedir.Ekran Ayarlarınızı Düzenleyiniz.
İletişim Adresileri : Bize "derskaynak.com@gmail.com" a mail göndererek veya üye olup "Özel Mesaj" göndererek ya da üstteki "İletişim" bölümüne tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz.
YASAL UYARI : Sitemizdeki paylaşımların çoğu internet kaynaklarından derlenmiştir. Amacımız öğrencilere ve kaynak ihtiyacı olanlara yardımcı olmaktır. Ayrıca sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı da amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan “Yer Sağlayıcı” olarak hizmet vermektedir. 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre sitemizdeki üyeler yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri "derskaynak.com@gmail.com" isimli iletişim mail adresimize haber vermeleri durumunda "İhlal Olduğu" düşünülen içerikler, sitemizden hemen kaldırılacaktır. Anlayışınıza sığınır saygılar sunarız...
Twitter