Değerli Ziyaretçimiz ! Tüm Derslerle İlgili Konu Anlatımlarını, Ders Notlarını, Yazılıları, Testleri, Slaytları, Sunumları, Videoları ve Her Türdeki Dökümanı Sizlere Ücretsiz Olarak Sunmaktayız.Bu Kaynaklardan Sorunsuzca,Özgürce Yararlanabilmek İçin {BURAYA TIKLAYARAK ÜYE} Olmanız Gerekmektedir! Üye Olmadan da Bize Kolayca Ulaşıp Mesaj Yollayabilirsiniz {TIKLAYINIZ}    
DersKaynak.Com / Tüm Derslerde Tam Destek !  

Anasayfa Kimler Online Yeni Mesajlar Konularım Bugünkü Mesajlar Site Map
Geri git   DersKaynak.Com / Tüm Derslerde Tam Destek ! > Edebiyat > Edebiyat Dersleri
Facebook Facebook

Yeni Konu aç  Cevapla
Seçenekler Stil
Okunmamış 04.12.10, 18:37 #1 (Konu Linki)
Webm@ster

damla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Durumu: damla isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik: 30.12.08
Nerden: Şehr-i İstanbul
Okulu: Anadolu Lisesi
Sınıf: 12.Sınıf
Konular: 1819
Mesajlar: 1.012
Takımı: Fenerbahçe
Teşekkür Etmiş: 7
Teşekkür Almış: 295
Hobim: DersKaynak.Com
Standart cumhuriyet döneminde çıkan dergiler ve özeLLikLeri cumhuriyet döneminde çıkan dergiler ve özeLLikLeri

VARLIK

Linkleri Sadece Üyelerimiz Görebilir, Lütfen Üye Olunuz (Only Registered Users Can See Links) (Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol-Kayıt Ol-Register)

Cumhuriyet Türkiyesi kültür ya?amynyn en önemli ö?elerinden biri olan "VARLIK", 1933 yylynyn Temmuz ayynda, Yasar Nabi Nayyr'yn çykardy?y "Varlyk edebiyat ve sanat dergisi"yle yayyn ya?amyna ba?lady. Ylk sayysyndan bugüne dek, Türk edebiyatynyn hemen hemen tüm de?erlerine sayfalarynda yer verdi. Birçok ünlü yazar ve ?airin ilk yapytlary Varlyk dergisinde yayynlandy. Yazar ve ele?tirmenler tarafyndan "bir yazyn okulu", "edebiyatymyzda bir kö?e ta?y", "yeni Türk edebiyatyny yaratan dergi", "Cumhuriyet kültürünün sacayaklaryndan biri" olarak nitelendirilen Varlyk, bugün halen Enver Ercan'yn yönetiminde, her ay edebiyat, kültür, toplum ya da siyaset gündeminden bir "özel dosya", usta kalemlerden yazy, öykü ve ?iirler, yeni imzalar ve kapsamly bir Kitap Eki ile çykyyor ve “en çok okunan edebiyat ve kültür dergisi” olma özelli?ini koruyor.

Linkleri Sadece Üyelerimiz Görebilir, Lütfen Üye Olunuz (Only Registered Users Can See Links) (Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol-Kayıt Ol-Register)
Ya?ar Nabi NAYIR

__________________


Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04.12.10, 18:37 #2 (Konu Linki)
Webm@ster

damla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Durumu: damla isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik: 30.12.08
Nerden: Şehr-i İstanbul
Okulu: Anadolu Lisesi
Sınıf: 12.Sınıf
Konular: 1819
Mesajlar: 1.012
Takımı: Fenerbahçe
Teşekkür Etmiş: 7
Teşekkür Almış: 295
Hobim: DersKaynak.Com
Standart Cevap: cumhuriyet döneminde çıkan dergiler ve özeLLikLeri Cevap: cumhuriyet döneminde çıkan dergiler ve özeLLikLeri

TÜRK EDEBYYATI

Amet Kabakly'nyn kurdu?u 'Türk Edebiyaty Dergisi' 412. sayyya ula?ty
Linkleri Sadece Üyelerimiz Görebilir, Lütfen Üye Olunuz (Only Registered Users Can See Links) (Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol-Kayıt Ol-Register)

''Türk Edebiyaty Dergisi'' Genel Yayyn Yönetmeni Be?ir Ayvazo?lu, derginin 400'üncü sayyya ula?ty?yny belirterek, ''Türk Edebiyaty, ba?ymsyz ve edebiyat dünyasynda hala statü sembolü bir dergidir, bir okuldur'' dedi.
Ayvazo?lu, yapty?y açyklamada, edebiyat okuyucusunun Türkiye'de az oldu?unu belirterek, 35 yyl ayakta kalmanyn büyük bir ba?ary oldu?unu dile getirdi.

Be?ir Ayvazo?lu, ''Edebiyat dergisi çykarmak büyük fedakarlyklar gerektiriyor. Türk Edebiyaty, bu yönden ba?ymsyz ve edebiyat dünyasynda hala statü sembolü bir dergidir, bir okuldur'' diye konu?tu.

Edebiyat dergilerinin Türk kültüründe bir süreklilik sa?lady?yny ifade eden Ayvazo?lu, Türk Edebiyaty Dergisinin, edebiyat alanynda geçmi? ve günümüz arasynda bir köprü oldu?unu, bununla birlikte döneminin e?ilimlerinden ve temayüllerinden de kopuk olmady?yny kaydetti.

Ayvazo?lu, edebiyat dergicili?ine yeni bir ruh katmanyn ve dönemin özelliklerini dergiye yansytmanyn da önemli oldu?unu belirterek, ''Ayny a?kla ve ayny heyecanla devam ettirirseniz, derginiz uzun ömürlü olur. Dergiyi çykaranlar da kendi ça?ynyn sesi olmaly, ça?y takip etmek gerek'' dedi.

Be?ir Ayvazo?lu, ''Gençlere büyük ?ans veriyoruz. Ancak yazylary seçerken de ince eleyip syk dokuyoruz. 35 yyldyr çykan ve 400. sayysyna ula?an bir derginin tabi ki kendine has ölçüleri olacaktyr'' diye konu?tu.

Linkleri Sadece Üyelerimiz Görebilir, Lütfen Üye Olunuz (Only Registered Users Can See Links) (Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol-Kayıt Ol-Register) Ahmet KABAKLI

Türk Edebiyaty Vakfy Ba?kany ve Türk Edebiyaty Dergisi Ymtiyaz Sahibi Servet Kabakly da derginin 1971 yylynda Ahmet Kabakly'nyn Türk sanatyna, edebiyatyna, ya?ayan Türkçemize hizmet amacyyla kuruldu?unu anlatty.
Kabakly, derginin 400'üncü ?eref sayysynyn Ahmet Kabakly'ya atfedildi?ini sözlerine ekledi.

__________________


Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04.12.10, 18:38 #3 (Konu Linki)
Webm@ster

damla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Durumu: damla isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik: 30.12.08
Nerden: Şehr-i İstanbul
Okulu: Anadolu Lisesi
Sınıf: 12.Sınıf
Konular: 1819
Mesajlar: 1.012
Takımı: Fenerbahçe
Teşekkür Etmiş: 7
Teşekkür Almış: 295
Hobim: DersKaynak.Com
Standart Cevap: cumhuriyet döneminde çıkan dergiler ve özeLLikLeri Cevap: cumhuriyet döneminde çıkan dergiler ve özeLLikLeri

HYSAR

Hazyrlyklaryna 1949 yyly sonlarynda, "eski ?iirimizden, millî kültür ve edebiyatymyzdan kopmadan yeni ve güzel bir ?iir sergilemek, o yyllarda ?iirimizi çykmaza sokanlara ve yozla?tyranlara kar?y çykmak ve tavyr almak'" parolasyyla ba?lanan Hisar dergisi, ilk sayysyny 16 Mart 1950'de yayymlamy?tyr.


Linkleri Sadece Üyelerimiz Görebilir, Lütfen Üye Olunuz (Only Registered Users Can See Links) (Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol-Kayıt Ol-Register)

Yayyn hayatyny iki dönem halinde sürdüren Hisar dergisi, birinci yayyn döneminde (Ocak 1957'ye kadar) 75; ikinci yayyn döneminde de (Ocak 1964'ten Aralyk 1980'e kadar) 202 olmak üzere toplam 277 sayy çykmy?tyr.
Atatürk'ün do?umunun 100. yyldönümü dolayysyyla Kültür Bakanly?y'nyn dokuz dalda açty?y yary?malarda, ?iir dalynda "Ku?lar ve Ynsanlar" kitabyyla birincilik ödülünü kazanan Hisar’yn kurucu ?airlerinden Mustafa Necati Karaer, derginin çyky? gerekçelerini ?öyle anlatyr:
Garipçilerin ba?latty?y ?iir akymynyn "yalana dolmalary" karyn do?urmasa bile, ?iirden nasibi olanlary ?iirden ve edebiyattan uzakla?tyryyor ve hareket devam ediyordu. Bu durum kar?ysynda yapylacak tek i?, tek çare, inandy?ymyz yolda bir edebî dergi çykarmakty. Öyle bir dergi ki, Türk ?iirini yykmak isteyenlerin kar?ysyna bir kale gibi dikilsin, taklitçili?e sapma¬dan millî kültürümüzden güç alsyn ve "geçmi?'le "gelecek" arasynda bir köprü olsun. Y?te, kendi inançlarymyz ve sanat anlayy?ymyz do?rultusunda bir fikir, sanat ve edebiyat dergisi çy¬karma kararymyz, özetle belirtmeye çaly?ty?ym ihtiyaçtan do?mu?tur (1983: 41).

Hisarcylar, derginin ilk sayysynda yayymlanacak bir bildiriyle "neler yapacaklaryny açyklamak" yerine, zaman içerisinde "neler yapacaklaryny gösterme" nin daha do?ru olaca?yna inan. 26 Aralyk 1966'da Ankara Radyosu'nca hazyrlanan bir programda derginin sanat anlayy?yny ve belli ba?ly ilkelerini ortaya koyan açyklama, derginin kurulu?undan 17 yyl sonra yapylyr. Hisar’yn kurulu?unun, sorunlarynyn, dil anlayy?ynyn ve sanat ilkelerinin tanytyldy?y programa dergiyi temsilen Munis Faik Ozansoy, Mehmet Çynarly, Ylhan Geçer, Mustafa Necati Karaer, Gültekin Sâmano?lu ve Nevzat Yalçyn katylmy?lardyr.

"Radyoda Hisar Saati" programynda açyklanan bu ilkeler, daha sonra Hisar dergisinin 113. ve 114. (?ubat, Mart 1967) sayylarynda da toplulu?un bir tür geciken bildirisi olarak dört madde halinde yayymlanmy?tyr:

1. "Sanatçynyn Dili Ya?ayan Dil Olmalydyr". Aksi takdirde, ister eski, ister yeni olsun, ölü kelimelerden do?an her eser yeni nesilleri birbirinden ayyryr. Türk sanatyna ve kültürüne olumlu katkyda bulunamaz.
Bu ilkeyle ilgili olarak Hisarcylaryn, özellikle Birinci Yeni ve ikinci Yeni sanatçylaryna yönelttikleri ele?tiriler ?öyle syralanabilir: A?za alynmayacak kadar kaba ve çirkin kelimeleri bol bol kullanmak, dil aky?yna uymayan uydurma kelimeleri inatla ve ysrarla kullanmak, büyük harf-küçük harf kurallaryna bo? vermek, noktalama i?aretlerini kaldyrmak, cümle tekni?ine kulak asmamak.

2. "Sanatçy Ba?ymsyz Olmalydyr". Zira, onun eseri, siyasî sistemlerin de, ekonomik doktrinlerin de propaganda aracy de?ildir.

3. "Sanat Millî Olmalydyr". Çünkü kendi milletinden kopmu? bir sanatyn milletlerarasy bir de?er kazanmasy beklenemez.

4. "Sanatta Yenilik Asyldyr". Ne var ki, bu yenilik arayy?y eskinin ret ve inkâry ?eklinde yorumlanmamalydyr. Dünden kuvvet alarak yaryn da kolay kolay eskimeyecek bir yenilik anlayy?y ilke edinilmi?; mutlaka serbest ?ekilli ?iir yazmak, ?iiri nesre ve hikâyeye yakla?tyrmak, heceyi ve aruzu ölü vezinler olarak görmek gibi ysrarcy yakla?ymlaryn do?ru olmady?y savunulmu?tur.

Toplumcu Gerçekçi, Garip ve ikinci Yeni gibi ?iir hareketlerini de açly?y ve sefaleti dile getirdikleri, gençli?in ?ehevî arzularyny kamçyladyklary, amaçly olarak aile ve di?er toplumsal kurumlary hiçe saydyklary iddialaryyla ele?tirmi?lerdir.

Hisarcylar, Türk ?iirinde görülen yenilik hareketlerinde sanatçylaryn "dil, ?ekil ve konu" kar?ysyndaki tutumlaryny belirleyen iki kutup oldu?unu savunurlar (bkz.: Karaer 1960: 37-38): Bu kutuplardan birini, her faklyla?ma ve de?i?meyi ?iirde yenilik sayanlar olu?tururken; di?erini de, -tek ba?yna kendilerinin temsil etti?ine inandyklary- bu görü?ün aksini iddia edenler olu?turmaktadyrlar.
Hisarcylara göre ?iir dilinde yenilik; ?iiri ölü kelimelerden ve terkiplerden kurtaryp sadele?tirmekle, dili basitli?e dü?ürmeden ya?ayan halk diline göre geli?tirmekle mümkündür. Uygarly?yn ve kültür seviyesinin bir bakyma ölçüsü olarak gördükleri dili kysyrla?tyrmamak gerekti?ine inanmy?lar; ancak, masa ba?ynda kelime uydurulmasyna da kar?y çykmy?lardyr. Ya¬bancy dillerden alyndy?y artyk fark edilemeyen ve Türkçe kar?yly?y olmayan kelimelerin çekinilmeden kullanylmasy gerekti?ini savunmu?lardyr.

Bu gruptaki ?airler; vezin konusunda bir dayatmaya kar?y olmu?lar, ?iir olarak kalabildi?i müddetçe aruzu da, heceyi de, serbest ?ekilli ?iiri de kabul ettiklerini belirtmi?lerdir. ?iirin ?ekil özellikleri yönüyle, aruzda ve hecede aly?ylmy? kalyplaryn çerçevesinden kurtulup yeni söyleyi?lere ula?masyny hedefleyen Hisarcylar, muhteva özellikleri yönüyle de, ?iirin konu¬sunun synyrlandyrylamayaca?yny, ?iir feda edilmemek ?artyyla her konunun i?lenebilece?ini savunmu?lardyr. Zira sanatyn her ?eyden önce bir hürriyet meselesi oldu?unu, ancak, dünyanyn hiçbir yerinde ve hiçbir zaman mutlak hürriyet rüzgâry esmedi?ini belirterek, "hürriyet perdesi arkasynda oynanan maksatly oyunlara pabuç byrakmayacaklaryny" da her fyrsatta dile getirmi?lerdir.

Hisarcylar, gecikmeli olarak ilân ettikleri bu ilkelere otuz yyllyk yayyn hayaty boyunca syky sykyya ba?ly kalmy?lar ve kendilerini, di?er topluluklara kar?y (Toplumcu gerçekçiler, Birinci Yeniciler, Maviciler, Ykinci Yeniciler) Türk ?iirini ve dilini koruyan yegâne "kale" olarak görmü?lerdir.


Kaynak: Yrd. Doç. Hulusi GEÇGEL (Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyaty Any Yay. Ankara 2003 Sayfa: 102-103-104.)

__________________


Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04.12.10, 18:38 #4 (Konu Linki)
Webm@ster

damla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Durumu: damla isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik: 30.12.08
Nerden: Şehr-i İstanbul
Okulu: Anadolu Lisesi
Sınıf: 12.Sınıf
Konular: 1819
Mesajlar: 1.012
Takımı: Fenerbahçe
Teşekkür Etmiş: 7
Teşekkür Almış: 295
Hobim: DersKaynak.Com
Standart Cevap: cumhuriyet döneminde çıkan dergiler ve özeLLikLeri Cevap: cumhuriyet döneminde çıkan dergiler ve özeLLikLeri

A?AÇ

Linkleri Sadece Üyelerimiz Görebilir, Lütfen Üye Olunuz (Only Registered Users Can See Links) (Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol-Kayıt Ol-Register) Necip Fazyl Kysakürek bazy bankalaryn da deste?ini sa?layarak 14 Mart 1936'da haftalyk A?aç dergisini çykarmy?tyr. Yazarlary arasynda Ahmet Hamdi Tanpynar, Ahmet Kutsi Tecer, Mustafa Sekip Tunç'un da bulundu?u A?aç dergisi, yeni kapanan Yakup Kadri'nin Kadro dergisi yazarlary Burhan Belge, Vedat Nedim Tör, ?evket Süreyya Aydemir ve Ysmail Hüsrev gibi yazarlaryn savundu?u ve dönemin etellektüellerini hayli etkilemi? bulunan materyalist ve marksizan düsüncelerine kar?y spiritüalist ve idealist bir çizgi izlemi?tir. Ankara'da alty sayy çykan A?aç dergisi daha sonra Ystanbul'a nakledilmi? ancak fazla okur bulamady?yndan 17'nci sayyda kapanmy?tyr.

Linkleri Sadece Üyelerimiz Görebilir, Lütfen Üye Olunuz (Only Registered Users Can See Links) (Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol-Kayıt Ol-Register)

__________________


Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04.12.10, 18:38 #5 (Konu Linki)
Webm@ster

damla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Durumu: damla isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik: 30.12.08
Nerden: Şehr-i İstanbul
Okulu: Anadolu Lisesi
Sınıf: 12.Sınıf
Konular: 1819
Mesajlar: 1.012
Takımı: Fenerbahçe
Teşekkür Etmiş: 7
Teşekkür Almış: 295
Hobim: DersKaynak.Com
Standart Cevap: cumhuriyet döneminde çıkan dergiler ve özeLLikLeri Cevap: cumhuriyet döneminde çıkan dergiler ve özeLLikLeri

SERDENGEÇTY

Linkleri Sadece Üyelerimiz Görebilir, Lütfen Üye Olunuz (Only Registered Users Can See Links) (Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol-Kayıt Ol-Register) Osman Yüksel Serdengeçti 1940-1947 arasynda çe?itli gazetelerde yazylar yazdy. 20 Nisan 1947’de kendi dergisini (SERDENGEÇTY) çykarmaya ba?lady ve dergisinin ady kendi ady olarakta anylmaya ba?landy. Derginin ilk sayysy defalarca basyldy. Bir fakültenin iç yüzü ve Azap hücrelerinde yazylaryyla fakülteden kaydy silindi. Yapylan soru?turma ve mahkemeden sonra suçsuzlu?u anla?yldy ve serbest byrakyldy. Atyldy?y fakülteye yeniden girmek için ilgililer nezdinde çalmadyk kapy byrakmady ise de fakülteye giremedi ve diplomasyny alamady. Bunun üzerine dönemin Maarif vekili Hasan Ali Yücel’e hitaben “Yüksek vekaletin alçak vekiline” ba?lykly dilekçe yazarak vekilin eline tutu?turdu. Tekrar tutuklanarak hapse girdi. Hapisten sonra SERDENGEÇTY’yi çykarmaya devam etti, fakat dergi haksyz zulüm ve yöneticilerce toplatylyyordu.40 yyl boyunca 33 sayy çykartabildi. Her sayy ayry adreslerde basyldy. Her sayy sonrasy hapse giriyordu ve dergi çykmaz oluyordu ve paralaryny da alamyyordu. Bütün ne?riyat hayatynda savcylarla ve Bab-y Adi simsarlaryyla u?ra?yyordu. Bütün bunlara ra?men o davasyndan, yolundan, ülküsünden vazgeçmedi. 1954 yylynda Antalya’dan milletvekili olmu?tur.10 Kasym 1983'te vefat etti.

Linkleri Sadece Üyelerimiz Görebilir, Lütfen Üye Olunuz (Only Registered Users Can See Links) (Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol-Kayıt Ol-Register)

__________________


Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04.12.10, 18:38 #6 (Konu Linki)
Webm@ster

damla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Durumu: damla isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik: 30.12.08
Nerden: Şehr-i İstanbul
Okulu: Anadolu Lisesi
Sınıf: 12.Sınıf
Konular: 1819
Mesajlar: 1.012
Takımı: Fenerbahçe
Teşekkür Etmiş: 7
Teşekkür Almış: 295
Hobim: DersKaynak.Com
Standart Cevap: cumhuriyet döneminde çıkan dergiler ve özeLLikLeri Cevap: cumhuriyet döneminde çıkan dergiler ve özeLLikLeri

ATAÇ

Linkleri Sadece Üyelerimiz Görebilir, Lütfen Üye Olunuz (Only Registered Users Can See Links) (Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol-Kayıt Ol-Register)

15 Mayys 1962 ile 1 Ekim 1964 tarihleri arasynda 30 sayy çykan derginin sahibi ?ükran Kurdakul'du.Yazy i?leri müdürlü?ünü ise Af?ar Timuçin yapty. Aylyk yayymlanan dergiyle birlikte verilen Ça?da? Ynsancylyk özel sayysy nedeniyle dergi kovu?turmaya u?rady. Adnan Benk ve Af?ar Timuçin tutuklandylar. Bir yyl sonra dergi beraat etti. Ataç'ta sürekli yazan kalemler arasynda Melih Cevdet Anday, Attila Ylhan ve Asym Bezirci'yi sayabiliriz

__________________


Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04.12.10, 18:39 #7 (Konu Linki)
Webm@ster

damla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Durumu: damla isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik: 30.12.08
Nerden: Şehr-i İstanbul
Okulu: Anadolu Lisesi
Sınıf: 12.Sınıf
Konular: 1819
Mesajlar: 1.012
Takımı: Fenerbahçe
Teşekkür Etmiş: 7
Teşekkür Almış: 295
Hobim: DersKaynak.Com
Standart Cevap: cumhuriyet döneminde çıkan dergiler ve özeLLikLeri Cevap: cumhuriyet döneminde çıkan dergiler ve özeLLikLeri

ÇINARALTI

1941-1944 yyllary arasynda yayymlanan Çynaralty'nyn sahibi Orhan Seyfi Orhon'dur. 146 sayy süren yayymy syrasynda milliyetçi ve turancy olarak adlandyrylan Peyami Safa, Reha O?uz Türkkan gibi isimlere yer veren dergi, milliyetçili?i ülkü haline getirmeye çaly?ty.

Linkleri Sadece Üyelerimiz Görebilir, Lütfen Üye Olunuz (Only Registered Users Can See Links) (Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol-Kayıt Ol-Register)

Çetin Altan 18 ya?ynda yazdy?y ''Mezar Ta?y'' ?iirini ''Çynaralty'' dergisine yollamy?:

''Her mezar ta?y bazan / Bir ruhun aynasydyr / Yki üç laf, bir tarih / O ömrün manasydyr

Byktym artyk hayattan / Ki, beladyr ba?yma / Benim de öldü?üm an / Yazacaklar ta?yma

Göçtü gitti bilmeden / Nedir hayatyn tady / Göz ya?yny silmeden / do?du, gezdi, ya?ady.''
(14 A?ustos 1943)

Çetin Altan'yn ?iirine ''Çynaralty'' dergisi ?u yanyty vermi?:

''Byktym artyk hayattan, diyorsunuz. Acaba kaç ya?yndasynyz. Otuz var my? Zannetmem. Öyleyse ne çabuk byktynyz? Hayat güzeldir. Onu çirkinle?tiren biziz. Hayaty güzel görmeye çaly?yn. Hayatyn iyi taraflaryny görün. O zaman ?iirleriniz daha güzel olur.''

__________________


Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04.12.10, 18:39 #8 (Konu Linki)
Webm@ster

damla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Durumu: damla isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik: 30.12.08
Nerden: Şehr-i İstanbul
Okulu: Anadolu Lisesi
Sınıf: 12.Sınıf
Konular: 1819
Mesajlar: 1.012
Takımı: Fenerbahçe
Teşekkür Etmiş: 7
Teşekkür Almış: 295
Hobim: DersKaynak.Com
Standart Cevap: cumhuriyet döneminde çıkan dergiler ve özeLLikLeri Cevap: cumhuriyet döneminde çıkan dergiler ve özeLLikLeri

DERGAH

Linkleri Sadece Üyelerimiz Görebilir, Lütfen Üye Olunuz (Only Registered Users Can See Links) (Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol-Kayıt Ol-Register)

Dü?ünce, kültür ve edebiyatyn gözardy?y edildi?i bir dönemde çykan Dergâh edebiyat sanat kültür dergisi aylyk olarak Mart 1990'dan beri kesintisiz olarak yayymlanmaktadyr.

Ylk sayyda koydu?u yayyn ilkeleri çerçevesinde, belli bir seviyeyi hep korumaya çabalayarak yayyny sürdürmektedir. Her ay sayfalaryna yeni isimler, genç ?air ve yazarlar giren dergi bir nevi mektep olmu?tur.

Ezel Erverdi'inin sahibi oldu?u, Yazy i?leri müdürlü?ünü Mustafa Kutlu'nun yapty?y Dergah'yn 16 yyl önce ba?lady?y aylyk edebiyat, sanat ve kültür yolculu?u devam ediyor...

Mustafa KUTLU kimdir?
Mustafa Kutlu 1947 Erzincan do?umludur. Çocuklu?u babasynyn nahiye müdürlü?ü yapty?y Erzincan köylerinde geçti. Orta ö?renimini Erzincan Lisesi'nde (1964), yüksek ö?renimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyaty Bölümü'nde tamamlady (1968). Tunceli ve Ystanbul'da edebiyat ö?retmenli?i yapty. (1968-1974).

Görevinden ayrylarak kurulu?una katkyda bulundu?u Dergâh Yayynlary'nda çaly?maya ba?lady (1974). Sanat hayatyna Ystanbul'da çykan "Fikir ve Sanatta Hareket" dergisinde yayymlady?y hikâyeler ile girdi (1968). Ayryca Adymlar (Erzurum 1970-72), Hisar , Türk Edebiyaty , Dü?ünce , Yöneli?ler gibi dergilerde yazdy. 1990 Mart'yndan itibaren yönetti?i Dergâh dergisinde hikâye ve yazylary çykty.

Türk dili edebiyaty ansiklopedisi (8c. 1976-98)nin III. ciltten itibaren yayym yönetimini üstlendi ve bu ansiklopediye geni? ölçüde madde yazdy. 1986 yylyndan itibaren Zaman gazetesinde "Bir demet Ystanbul" ba?ly?y altynda ?ehir yazylary yayymlady, daha sonra bu faaliyetini Yeni ?afak gazetesinde sürdürdü. (1995). Sinema ve televizyonla ilgilenerek senaryolar yazdy.
Linkleri Sadece Üyelerimiz Görebilir, Lütfen Üye Olunuz (Only Registered Users Can See Links) (Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol-Kayıt Ol-Register) Mustafa Kutlu

__________________


Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04.12.10, 18:39 #9 (Konu Linki)
Webm@ster

damla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Durumu: damla isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik: 30.12.08
Nerden: Şehr-i İstanbul
Okulu: Anadolu Lisesi
Sınıf: 12.Sınıf
Konular: 1819
Mesajlar: 1.012
Takımı: Fenerbahçe
Teşekkür Etmiş: 7
Teşekkür Almış: 295
Hobim: DersKaynak.Com
Standart Cevap: cumhuriyet döneminde çıkan dergiler ve özeLLikLeri Cevap: cumhuriyet döneminde çıkan dergiler ve özeLLikLeri

GÜLPINAR

Linkleri Sadece Üyelerimiz Görebilir, Lütfen Üye Olunuz (Only Registered Users Can See Links) (Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol-Kayıt Ol-Register)

Gülpynar edebiyat ve sanat dergisi, Türk edebiyaty içinde önemli bir yerin sahibidir. Çünkü bu dergi, hiç bir beklenti olmadan, sadece sanata , edebiyata ve kültürümüze hizmet amacyyla yayynlanmy?tyr. Bu derginin yayynlany?ynda iki temel isim vardyr:
Bunlardan birincisi, derginin sahibi ve kurucusu: Güzide Gülpynar Tarano?lu, ikincisi, e?inin yanynda bir kültür müdürü gibi, ba? destekçi konumundaki rahmetli Dr. Bilal Tarano?lu’dur. Bu iki isim, ayny zamanda “Tarano?lu Kültürevi”nin ba?ö?retmen ve genel müdürüdür.
Gülpynar dergisi kâr amaçly yayynlanmady?y için, amatörleri de kucaklamy?tyr. Güzide Gülpynar Tarano?lu e?inin vefatyndan sonra acysyny dergisiyle birlikte kalbine gömerek derginin yayyny noktalamy?tyr.
Gülpynar dergisi, yüzlerce ?air ve yazaryn bir araya getirildi?i dergi olu?u bakymyndan, bugün için aramyzdan ayrylmy?laryn, ustalaryn çaly?malaryny sayfalaryna ta?yyarak, gençlere örnek olma özelli?i ve güzelli?ini sergilemi? mütevazi bir edebiyat dergisi olarak hatyrlanacaktyr.

__________________


Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04.12.10, 18:39 #10 (Konu Linki)
Webm@ster

damla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Durumu: damla isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik: 30.12.08
Nerden: Şehr-i İstanbul
Okulu: Anadolu Lisesi
Sınıf: 12.Sınıf
Konular: 1819
Mesajlar: 1.012
Takımı: Fenerbahçe
Teşekkür Etmiş: 7
Teşekkür Almış: 295
Hobim: DersKaynak.Com
Standart Cevap: cumhuriyet döneminde çıkan dergiler ve özeLLikLeri Cevap: cumhuriyet döneminde çıkan dergiler ve özeLLikLeri

Onlarca edebiyat dergisi bir kaç sayy çyktyktan sonra yayynyny sürdürememi?tir. Bu ba?lykta i?te bu dergilerden bazylaryny da hatyrlatalym.

Linkleri Sadece Üyelerimiz Görebilir, Lütfen Üye Olunuz (Only Registered Users Can See Links) (Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol-Kayıt Ol-Register)

?ubat 1957 yylynda yayynlanan FUZULY Dergisi

Linkleri Sadece Üyelerimiz Görebilir, Lütfen Üye Olunuz (Only Registered Users Can See Links) (Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol-Kayıt Ol-Register)

Ekim 1997'de yayynlanan 72 sayfalyk Bilim Kurgu Edebiyat Dergisi VYRGÜL .

__________________


Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
cikan, cumhuriyet, dergiler, doneminde, özellikleri

Seçenekler
StilPowered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Bu site en iyi 1024'e 768 ekran çözünürlüğünde izlenmektedir.Ekran Ayarlarınızı Düzenleyiniz.
İletişim Adresileri : Bize "derskaynak.com@gmail.com" a mail göndererek veya üye olup "Özel Mesaj" göndererek ya da üstteki "İletişim" bölümüne tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz.
YASAL UYARI : Sitemizdeki paylaşımların çoğu internet kaynaklarından derlenmiştir. Amacımız öğrencilere ve kaynak ihtiyacı olanlara yardımcı olmaktır. Ayrıca sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı da amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan “Yer Sağlayıcı” olarak hizmet vermektedir. 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre sitemizdeki üyeler yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri "derskaynak.com@gmail.com" isimli iletişim mail adresimize haber vermeleri durumunda "İhlal Olduğu" düşünülen içerikler, sitemizden hemen kaldırılacaktır. Anlayışınıza sığınır saygılar sunarız...
Twitter