Değerli Ziyaretçimiz ! Tüm Derslerle İlgili Konu Anlatımlarını, Ders Notlarını, Yazılıları, Testleri, Slaytları, Sunumları, Videoları ve Her Türdeki Dökümanı Sizlere Ücretsiz Olarak Sunmaktayız.Bu Kaynaklardan Sorunsuzca,Özgürce Yararlanabilmek İçin {BURAYA TIKLAYARAK ÜYE} Olmanız Gerekmektedir! Üye Olmadan da Bize Kolayca Ulaşıp Mesaj Yollayabilirsiniz {TIKLAYINIZ}    
DersKaynak.Com / Tüm Derslerde Tam Destek !  

Anasayfa Kimler Online Yeni Mesajlar Konularım Bugünkü Mesajlar Site Map
Geri git   DersKaynak.Com / Tüm Derslerde Tam Destek ! > Tarih - İnkılap > Tarih-İnkılap Dersleri
Facebook Facebook

Yeni Konu aç  Cevapla
Seçenekler Stil
Okunmamış 27.03.11, 12:51 #1 (Konu Linki)
Yönetici Yardımcısı

kaan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Durumu: kaan isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik: 15.12.10
Yaş: 16
Okulu: Anadolu Lisesi
Sınıf: 11
Konular: 250
Mesajlar: 698
Takımı: FenerBahçe
Teşekkür Etmiş: 46
Teşekkür Almış: 269
Standart yazılı soruları yazılı soruları

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( 10’ar puan )
1-) Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlık alanındaki ilerlemelerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalına tarih denir.
Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliği yer almamıştır?
a) Belgelerden yararlanması b) Eski devirleri el alması
c) Olayların tahlilini yapması d) Olayların geçtiği yeri ve zamanı belirtmesi
e) Kronolojiye yer ver vermesi
2-) Tarihi çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takvimin başlangıcını belirlemek b) Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanmak
c) Tarihi olayları önemine göre sıralamak d) Toplumları birbirinden ayırt etmek
e) Tarihi olayların incelenmesini kolaylaştırmak
3-) Tarihe yardımcı bilim dallarından biri olan “Filoloji” aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilenir?
a) Armalar bilimi b) Dil bilimi
c) Yazı bilimi d) Soy bilimi
e) Kültür bilimi
B.Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına ise (Y) yazınız.
(5’er puan)
1-) ( ) Tarihi olaylarda aynı sebepler, her zaman aynı sonuçları verir.
2-) ( ) Araştırıcı tarihçilik 19. yüzyılın oralarından itibaren gelişmeye başlamıştır.
3-) ( ) Tarihi zaman zaman deney ve gözleme de başvurabilir.
4-) ( ) Ana kaynaklar her zaman doğru bilgi içerir.
5-) ( ) Kitabeler birinci elden kaynaktır.
C. Aşağıda verilen bilgileri doğru bir şekilde eşleştiriniz. ( 5’er puan )
( ) 1-Antropoloji A-Eski yazıların okunması
( )2-Coğrafya B-Kitabelerin okunması
( )3-Kronoloji C-Kazı çalışmaları sonucu yeni bulgulara ulaşılması
( )4-Arkeoloji D-Olayların tarih sırasına konulması
( )5-Paleografi E-İnsan ırklarının incelenmesi
F-Tarihi olayın geçtiği yerin tespit edilmesi
D. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. ( 5’er puan )
1-) Türkler tarih boyunca hangi takvimleri kullanmışlardır?
2-) Tarihi olaylar hangi ölçülere göre tasnif edilir?

Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 27.03.11, 12:51 #2 (Konu Linki)
Yönetici Yardımcısı

kaan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Durumu: kaan isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik: 15.12.10
Yaş: 16
Okulu: Anadolu Lisesi
Sınıf: 11
Konular: 250
Mesajlar: 698
Takımı: FenerBahçe
Teşekkür Etmiş: 46
Teşekkür Almış: 269
Standart Cevap: yazılı soruları Cevap: yazılı soruları

1. Tarih, geçmiş dönemlerde yaşayan insan topluluklarının bütün faaliyetlerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek ve belgelere dayanarak açıklayan sosyal bir bilimdir.
Buna göre tarihi olayları incelemek isteyen bir araştırmacı aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanamaz?
A) Kaynak taraması yapma
B) Olayların kronolojik sınıflamasını yapma
C) Olaylar arasında bağlantı kurma
D) Olayın geçtiği yerde araştırma yapma
E) Olayları gözlemleyerek birbirleriyle karşılaştırma

,
2- Tarihçi araştırmalarında değişik kaynaklardan yararlanarak tarihi olayları inceler. Bu kaynaklar yazılı ve sözlü kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi tarihçinin yararlandığı sözlü kaynaklardan biri değildir?

A) Tarihi şiirler B) Destanlar C) Menkıbeler D) Efsaneler E)Şecereler

3- Türklerin tarihi süreç içerisinde çeşitli takvimler kullanmalarında,
Ị-astronomi bilimine ilgi duymaları
II-İslamiyet’i kabul etmeleri
III-Avrupa devletleriyle ekonomik ve sosyal ilişkileri kolaylaştırmak istemeleri
Gibi durumlardan hangileri etkili olmuştur?
A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII D)I,III E)I,II,III

4-Aşağıdakilerden hangisi hikayeci tarih yazıcılıyla ilgili değildir?
A) MÖ 5. yüzyılda ortaya çıkmıştır
B)Sebep sonuç ilişkileri üzerinde durulmaz
C)XVIII. yüzyıla kadar Avrupa ve İslam dünyasında bu tarz eserler yazılmıştır
D)Bu tarzın ilk temsilcisi Tukidides’tir
E)Bu tarz yazımda hikaye ve efsanelere yer verilir.

5-Osmanlı Devleti’nde tarih yazıcılığındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Devletin başarılarının gelecek nesillere aktarılması
B)Padişahların hayatlarının ve başarılarının öğretilmesi
C)Devletin uygulamalarına yönelik sonradan ortaya çıkabilecek iddia ve taleplere karşı kanıt oluşturma
D)Türklerin İslam tarihindeki rolünü ortaya koyma
E)Türklerin dünya tarihindeki yerini araştırma

6- Tarih olaylarının ve medeniyetlerin meydana gelmesinde tabiat şartlarını ve yer şekillerini inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arkeoloji B) Coğrafya C) Antropoloji
D) Nümizmatik E) Etnografya
7-İlkçağ medeniyetleri arasındaki ticari ilişkileri araştıran bir araştırmacı aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisine başvurursa konuyla ilgili bilgilere daha kolay ulaşır?

A) Filoloji B)Arkeoloji C) Nümizmatik D) Diplomatik E) Kronoloji8-Eski Yazıları okuyarak tarihe yardımcı olan bilim hangisidir?
A)Nümizmatik B)Heraldik C)Antropoloji
D)Paleografya E)Filoloji

9- İnsanlığın “tarımsal üretime ilk geçiş” aşaması taş devirlerinden hangisine rastlamaktadır?
A) Cilalı taş Devri B) Yontma Taş Devri
C) Kalkolitik Devir D) Kabataş Devri E) Bakırtaş Devri

10-İlk imparatorluklar hangi tarih devirlerinde ortaya çıkmıştır?
A)Bakır Devri B)Cilalı Taş Devri C) Tunç Devri
D)Yontma Taş Devri E)Demir Devri

11-Mezopotamya’nın tarihi Sümerlerle başlar. Asya kökenli bir kavim olan Sümerler M.Ö. IV. Binde Aşağı Mezopotamya’ya yerleşmişlerdir. Burada şehir devletleri kurmuş, ilk kanunları yapmış ve yazıyı bulmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
A) Mezopotamya medeniyetinin temelini atanlar Sümerlerdir.
B) Mezopotamya’da tarihi devirler Sümerlerle başlamıştır.
C) Bilinen ilk hukuk kurallarını Sümerler oluşturmuştur.
D) Mezopotamya’da yazıyı ilk defa Sümerler kullanmıştır.
E) Sümerlerin dünya medeniyetine büyük katkıları olmuştur.

12-Hangisi Mezopotamya uygarlıklarından değildir?
A) Elam B)Asur C)Babil D)Fenike E)Akad

13-Asurlular ticaretle uğraşmış ve Mezopotamya medeniyetinin diğer ülkeler tarafından tanınmasını sağlamışlardır.
Asurluların Anadolu Kültürüne en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaret kolonileri kurmaları
B) Anadolu’ya yazıyı getirmeleri
C) Atlı askeri birlikler kurmaları
D) Ülkelerinde zengin bir kütüphane kurmaları
E) Kadeş antlaşmasının imzalanmasına neden olmala

14-Paleografya
- Epigrafi
- Diplomasi
Tarihe yardımcı olan yukarıdaki bilimlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarih çağlarını aydınlatan bilimlerdir.
B) Tarih öncesi devirleri anlatan bilimlerdir.
C) Yazısız kaynakların araştırılması ve incelenmesinde kullanılır
D) Tarihe yardımcı olan tabii bilimlerdir
E) Tarihi olayların geçtiği yerin belirlenmesinde yardımcı olur
.
15-İnsanlar maden kullanımında önce bakır, sonra tunç, sonra da demirden eşya yapmışlardır. Madenlerin kullanılmasında böyle bir aşama geçirilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğada kolay bulunması
B) İşleme ve biçim verme kolaylığı
C) Rastlantıların etkisi
D) Bulunuş sırasının etkisi
E) Coğrafi koşullar
16-. Tarihin farklı dönemlerinde ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi ekonomik yapının gelişmesine daha çok katkıda bulunmuştur?
A) Ateşi kullanmanın öğrenilmesi
B) Çivi yazısının bulunması
C) Madenden araç gereçler yapılması
D) Ok ve yayın kullanılması
E) Dokumacılığın başlaması
17. Neolitik dönemde Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri olan Diyarbakır Çayönü'nde yapılan kazılar sonucu orak, bıçak ve tahıl öğütme taşları ortaya çıkarılmıştır.
Yukarıda verilen bilgilere göre öncelikle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
A) Bölge toplumları savaşçıdır.
B) Nüfus yoğunluğu artmıştır.
C) Medeniyet gelişmiştir.
D) Tarımsal üretim yapılmıştır.
E) Nüfus artışı ile göçler başlamıştır

18- Aşağıdakilerden hangisi ilk Osmanlı Vakanüvisti(tarihçi)’dir
A) Aşık Paşazade B)Oruç Reis C)Naima
D)Hoca Saadettin E)Peçevi

19-Tarih öncesi devirlerin aydınlatılması için yapılacak en önemli iş bu devirlere ait toprak altında kalan malzemelerin gün yüzüne çıkarılmasıdır.
Buna göre bir tarihçi tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı aşağıdaki bilim dallarından en fazla hangisinden faydalanır?

A) Karbon 14 B) Arkeoloji
C) Paleografya D) Antroponomi

E) Etnografya
20- I-Anadolu’nun Türkleşmesi
II-Mohaç Meydan Savaşı
III-Talas Savaşı
IV-Türklerin islamlaşması
Yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri olguya örnek olamaz?
A)I,IV B)IV C)II,III D)I E) I,III

21-Tarihte bilinen ilk yazılı hukuk kuralları hanisi tarafından yapılmıştır?
A)Hammurabi B) Sargon C) Urnamu D) Urugakina E)Asurbanipal

22- I. Babil Devleti hangi devlet tarafından yıkılmıştır?
A)Akad B) Elam C) Hitit D) Pers E) Asur


22-Aşağıdaki destanlardan hangisi Sümerler’ e aittir?
A) Yaradılış B)Türeyiş C) Şu D) İlyada E) Manas

Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 27.03.11, 12:52 #3 (Konu Linki)
Yönetici Yardımcısı

kaan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Durumu: kaan isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik: 15.12.10
Yaş: 16
Okulu: Anadolu Lisesi
Sınıf: 11
Konular: 250
Mesajlar: 698
Takımı: FenerBahçe
Teşekkür Etmiş: 46
Teşekkür Almış: 269
Standart Cevap: yazılı soruları Cevap: yazılı soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi,Lidyalıların özelliklerinden biridir?
A) Paranın kullanılması

B) Kast sisteminin uygulanması
C) Kağıt ve matbaanın icat edilmesi
D) Tek tanrılı dinlerin benimsenmesi
E) İlk yazılı kanunların yapılması

2. I. Ticaret yollarının kavşağında bulunması
II. İkliminin insanların yaşantısına uygun olması
III. Ahiret inancının yaygın olması
özelliklerinden hangileri,Anadolu'da farklı kültürlerin yaşamasına ortam hazırlamıştır

A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

3. İlkçağ'da Yunan Olimpiyatlarında tüm şehir devletlerinin bir araya gelmesinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A) Devletlerin uzun ömürlü olması
B) Ticaretin gelişmesi
C) Özgür düşüncenin doğması
D) Yunan kültürünün bütünlük kazanması
E) Tarımın gelişmesi

4. Hititlerin ilk yıllarında krallar hanedan üyeleri arasından memleketin ileri gelenleri tarafından seçiliyordu.Telepinuş yaptığı anayasayla kralın kendisinden sonra tahta çıkacak prensi seçme hakkına sahip olmasını sağlamıştır.
Telepinuş'un bu değişiklikle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

A) Prensler arasında taht kavgalarının durdurulmasını
B) Kralın yetkilerinin kısıtlanmasını
C) Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasını
D) Hitit halkının yönetime katılmasını
E) Sınırların güvenliğinin sağlanmasını

5. Mısır Uygarlığı,Nil Nehri ve deltasında kurulmuştur. Mısır'ın etrafının çöllerle çevrili olması diğer uygarlıklar la daha az etkileşimde bulunmasına sebep olmuştur.
Buna göre Mısır'la ilgili;
I. Mısır uygarlığı özgün bir uygarlıktır.
II. Saldırılara karşı doğal korunakları vardır.
III. Hiç bir uygarlığı etkilememiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I,II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi,Hititlerin tarih çağlarına girdiklerine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Aile hukukunu yapmaları
B) Önemli olayları yıllıklara kaydetmeleri
C) Pankuş Meclisi'ni kurmaları
D) Halkı sınıflara ayırmaları
E) Çok tanrılı inanışları benimsemeleri

7. Lidyalıların,
• Paranın bulunması
• Kral Yolu'nun yapılması
• Başkentte serbest pazarın kurulması
faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Bilim ve teknik alanlarında gelişmelerin artmasına
B) Şehir devletleri halinde yaşamalarına
C) Ülkede tek tanrılı dinlerin yayılmasına
D) Mimarinin gelişmesine
E) Ticaret gelirlerinin artmasına

8.İlk Çağ uygarlıklarının koloniler kurmasında,
I. Denizcilik faaliyetlerini geliştirme
II. Hammadde ve pazar ihtiyacını karşılama
III. Siyasal birliği sağlama
amaçlarından hangilerine ulaşmak istemelerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

9.İyonya'da devletin soylular tarafından yönetilmesi,
I. Monarşi II. Oligarşi III. Teokrasi
yönetim şekillerinden hangilerinin benimsendiğini gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II ) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

10.Sümerlerin yazıyı icat etmeleri ve yazılı kanunlar yapmalarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?

A) Bilgi birikimi ve aktarımının kolaylaşmasına
B) Aynı suçlara farklı cezaların verilmesinin engellemesine
C) İmparatorlukların parçalanmasına
D) Hukuk alanında gelişmelerin artmasına
E) Yönetim,eğitim ve ticaret alanlarında işlerin kolaylaşmasına

11.Tarih,bir olaylar serisini değil,insanların sosyal yaşamı konu edinir. Ayrıca olaylara yön veren,tarihin akışını değiştiren önderler de tarihin ilgi alanına girer.Tarihin kanunu diye bir kavram yoktur.Çünkü toplumların yok oluşu bir takım kanunlar gereği olarak değil,şartların meydan okuyuşuna cevap veremedikleri içindir.
Yalnızca bu bilgilere bakarak,
I. Tarih,olayların toplumlar üzerindeki etkileriyle ilgilenir.
II. Tarih toplumların yaptığı kanunlarla ilgilenmez.
III. Tarih boyunca birçok toplum zamanın şartlarına uyamadıkları için yok olmuşlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

12.Tarih öncesi devirlerde köylerin kurulmasının,
I. Mimarinin gelişmesi
II. Toplumsal yaşamın başlaması
III. Hukuksal düzenlemelere ihtiyacın artması
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

13. Aşağıdakilerin hangisinde tarihin yardımcı bilim dalı ile ilgi sahası doğru eşleştirilmemiştir?

A) Epigrafya - Kitabeler bilimi
B) Nümizmatik - Paralar bilimi
C) Arkeoloji - Kazı bilimi
D) Kronoloji - Yer bilimi
E) Paleografya - Yazı bilimi

14.Aşağıdakilerden hangisi Cilalı Taş Devri'ndeki gelişmeler arasında gösterilemez?

A) Yerleşik yaşama geçilmesi
B) Ticaret faaliyetlerinin başlaması
C) Tarım ürünlerinin üretilmesi
D) Tarih çağlarına geçilmesi
E) Köylerin kurulması

15. Tarihte kultiirlerin yayılmasını ve tarih öncesi dönemlerin sona ermesini aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır?

A) Takvim B) Yazı C) Kağıt D) Barut E) Matbaa

16. I. 12 Hayvanlı Türk takvimi
II. Celali takvim III. Rumi takvim
IV. Hicri takvim
Yukarıdakilerin hangilerinde güneşin hareketleri zaman olgusu olarak kabul edilmiştir?

A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I, II ve III D) II ve IV E) III ve IV

17. I. Cilalı Taş Devri
II. Tunç Devri III. Paleolitik Devir
Yukarıdaki devirlerin hangilerinde şehir devletleri kurulmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

18. Tarihsel olayların incelenmesinde ,
I. Kaynak taraması yapılması
II. Olayların günümüz koşulları göz önüne alınarak araştırılması
III. Kaynakların karşılaştırılması
uygulamalarından hangilerinin bilgilerin güvenirliğini artırdığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

19. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi tarihin yararlandığı bilimlerden biri değildir?

A) Coğrafya B) Antropoloj C) Arkeoloji D) Astroloji E) Filoloji
20. Atatürk; "Büyük devletler kuran atalarımız,büyük ve yaygın uygarlıklara da sahip olmuşlardır.Bunu aramak, incelemek,Türklüğe ve cihana bildirmek,bizler için bir borçtur." demiştir.

Atatürk bu sözüyle,
I. Türk tarih ve uygarlığının tanıtılması
II. Türk tarihinin sadece başarılı dönemlerinin incelenmesi
III. Türk tarihinin kronolojik sıraya göre anlatılması
durumlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

B GRUBU


1. Urartuların,
I. Madencilik alanında Ön Asya'da en ileri uygarlık haline gelmeleri
II. Tarımı geliştirmek amacıyla sulama kanalları yapmaları
III. Mezarları ev şeklinde yaparak içine ölünün eşyalarını koymaları
faaliyetlerinden hangileri ölümden sonraki hayata inandıklarına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

2. Anadolu'da kurulan devletler ile başkentleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

A) Hitit – Hattuşaş B) Frig - Gordion C) İyon – Bergama D) Urartu - Tuşpa E) Lidya-Sard

3. Aşağıdakilerden hangisi,Anadolu'nun tarih öncesi devirlerini aydınlatan önemli merkezler arasında gösterilemez?

A) Çatalhöyük B) Alişar C) Alacahöyük D) Truva E) Hattuşaş

4. Aşağıdakilerden hangisi,Anadolu uygarlıklarına ait özelliklerden biri değildir?

A) Tarımsal faaliyetlere önem verilmesi
B) Tarihte bilinen ilk yazılı kanunların yapılması
C) Kral Yolu'nun yapılması
D) Kolonicilik faaliyetlerinin yaygınlaşması
E) Paranın kullanılması

5.Aşağıdakilerden hangisi,Frigyalıların özelliklerin den biridir?

A) Doğu Anadolu'da kurulmaları
B) Pankuş Meclisi'ni kurmaları
C) Geçimlerini tarımdan sağlamaları
D) Kral Yolu'nu açmaları
E) Güneş tutulmasının zamanını önceden hesaplamaları

6. İlk Çağ uygarlıklarının koloniler kurmasında,
I. Denizcilik faaliyetlerini geliştirme
II. Hammadde ve pazar ihtiyacını karşılama
III. Siyasal birliği sağlama
amaçlarından hangilerine ulaşmak istemelerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

7. Hititlerde,
I. Sık sık ayaklanmaların çıkması
II. Sınırların genişlemesi
III. Devletin askeri güce dayanarak kurulması
gelişmelerinden hangileri güçlü bir ordunun kurulmasını zorunlu hale getirmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
8.Hititlerin,
I. Yazılıkaya ve İvriz kabartmalarını yapmaları
II. Anallara yazdırmaları
III. Mısırlılar ile Kadeş,Antlaşması'nı imzalamaları
faaliyetlerinden hangileri,sanata önem verdiklerine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

9. İyonyalıların,
I. Akdeniz ve Karadeniz'de koloniler kurmaları
II. Güneş tutulmasını hesaplamaları
III. Şehir devletleri halinde yaşamaları
faaliyetlerinden hangileri bilimsel çalışmalar yaptıklarına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

10. Öldükten sonra tanrılarına hesap vereceklerine inanan Hitit kralları,zaferlerini ve yenilgilerini anal adı verilen yıllıklara yazdırmışlardır.
Bu durumun,
I. Hitit tarihiyle ilgili birçok bilgiye ulaşılması
II. Anadolu'da yazılı kanunların yapılması
III. Şehir devletlerinin önemini kaybetmesi
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

11. Tarihin çok geniş bir çalışma alanına sahip oluşu, onun incelenip anlaşılmasını güçleştirmektedir.Bu güçlüğü aşmak amacıyla tarih,sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır.Bunlar zamana,mekana ve konuya göre sınıflandırmadır.
Aşağıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıflandırılmasına örnek olarak gösterilebilir?

A) Cilalı Taş Devri B) Türk Hukuk Tarihi C) Osmanlı Tarihi D) Avrupa Tarihi E) Dinler Tarihi

12. Toplumların oluşumlarını,yaşayışlarını inceleyen, olayların arkasındaki toplumsal yasaları araştırarak tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nümizmatik B) Diplomatik C) Arkeoloji D) Sosyoloji E) Filoloji

13. Aşağıdaki takvimlerden hangisi,Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın hükümdarlığı döneminde Türkler tarafından kullanılmaya başlanmıştır?

A) Hicri Takvim B) Celali Takvim C) 12 Hayvanlı Türk Takvimi D) Rumi Takvim E) Miladi Takvim

14. Eski uygarlıklar tarafından kullanılan yazıları okuyarak tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paleografya B) Kronoloji C) Heraldik D) Arkeoloji E) Filoloji

15. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi tarih çağlarının başla ma ve bitişlerinde esas alınmamıştır?

A) Fransız İhtilali'nin başlaması
B) İstanbul'un fethedilmesi
C) I.Meşrutiyet'in ilan edilmesi
D) Yazının bulunması
E) Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması

16. Atatürk;"Tarih yazmak,tarih yapmak kadar zordur. Yazan yapana sadık kalmazsa hakikat,içinden çıkılmaz bir hal alır." demiştir.
Atatürk bu sözüyle,
I. Olayların incelenmesinde tarafsız olunması
II. Olayların yeri ile ilgili geniş bilgi verilmesi
III. Ulusal çıkarların gözetilmesi
durumlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

17. Tarih bilimi deney ve gözlem metotlarını kullanamaz Bu durumun nedenleri arasında,
I. Olaylar arasında neden-sonuç;ilişkisi bulunması
II. Tarihin geçmişte yaşanmış olayları incelemesi
III. Her tarihi olayın birbirinden farklı özelliklere sahip olması
olgularından hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

18. Aşağıdaki tarihi gelişmelerden hangisi olguya örnek olarak gösterilebilir?

A) Çanakkale Savaşı B) TBMM'nin açılması C) İstanbul'un fethedilmesi D) Preveze Deniz Savaşı E) Anadolu'nun Türkleşmesi

19. Tarih Öncesi Dönemler aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile sona ermiştir?

A) Yerleşik hayata geçilmesi B) Hayvanların evcilleştirilmesi
C) Yazının bulunması D) Ateşin bulunması E) Demirin bulunması
20.Anadolu'nun,
I. Önemli kültür merkezlerine yakın olması
II. Büyük uygarlık kuran devletlerin bölgeye egemen olması
III. Ticaret ve göç yolları üzerinde bulunması
özelliklerinden hangileri bölgenin önemli kültür merkezlerinden biri olmasını etkilediği söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 27.03.11, 12:52 #4 (Konu Linki)
Yönetici Yardımcısı

kaan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Durumu: kaan isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik: 15.12.10
Yaş: 16
Okulu: Anadolu Lisesi
Sınıf: 11
Konular: 250
Mesajlar: 698
Takımı: FenerBahçe
Teşekkür Etmiş: 46
Teşekkür Almış: 269
Standart Cevap: yazılı soruları Cevap: yazılı soruları

S.1) I-Orta Asya’daki teşkilatlı ilk Türk devletidir.
II-İpek Yolu hakimiyeti için Çinlilerle mücadele ettiler.
III-Orhun Abideleri’ni kaynak olarak bıraktılar.
IV-Askeri alanda On’lu teşkilatı oluşturdular.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Hun Uygarlığı ile ilgili değildir?

A)Yalnız I B)Yalnız III C)II ve III D)II ve IV E) I,II ve III

S2) Hititler “Anal” denen yıllıklarla tarih yazıcılığını başlattılar.
Buna göre Hititler aslında Analları aşağıdaki sebeplerden hangisi için oluşturmuştur?

A)Ekonomik kayıtlar tutmak için
B)Tanrılarına hesap vermek için
C)Sosyal düzeni korumak için
D)Merkeziyetçi bir yönetim kurmak için
E)Ticaret yollarını belirlemek için

S.3) Frigler için tarım çok önemli bir geçim kaynağı idi.
Aşağıdakilerden hangisi Friglerin Bereket Tanrıçası’na verdiği isimdir?

A)Oziris.
B)Ahuramazda
C) Zeus
D)Kibele
E)Firavun

S.4) I-Patrici
II-Raca
III-Cesar
IV-Plepler
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Roma Medeniyeti’nde sosyal sınıflar arasındadır?

A)Yalnız I B) I ve III C) II ve III D)I ve IV E)III ve IV

S.5)Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan Hunlara karşı Çinlilerin izlediği politikalardan değildir?

A)Çin prenseslerini Hun hakanlarıyla evlendirmek
B)Türk beylerini hediyelerle kendisine bağlamak
C)Türk beylerini birbirlerine karşı kışkırtmak
D)İpek Yolu’nu denetim altında tutmak
E)Türk boylarının beraber hareket etmelerini sağlamak

S.6) İlk Türkler ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölüleri eşyaları ile beraber gömmüşlerdir.Bu mezarlara verilen isim nedir?

A)Kut
B)Töre
C)Kurgan
D)Turan taktiği
E)Kurultay

S.7)Fenikelilerin uygarlık tarihine en önemli katkıları aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?

A)Matbaa
B)Kağıt
C)Seramik
D)Para
E)Alfabe

S8) I-Demir Çağı
II-Yeni Çağ
III-Yontma Taş Çağı
Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız.

A) III-II-I B)I-III-II C)II-I-III D)III-I-II E)I-II-III

S.9)Bir topluma ait yaşayış,gelenek,örf ve adetleri inceleyerek tarihe yardımcı olan ilim aşağıdakilerden hangisidir?

A)Edebiyat B)Nümizmatik C)Sosyoloji D)Etnografya E)Coğrafya

S.10) Aşağıdakilerden hangisi Hikayeci tarih şeklinin ilk öncüsüdür?

A)Halil İnalcık B)Tukidides C)Heredot D)Pisagor E) Naima

S.11) -Bir yıl 365 gün 6 saat olarak hesaplanır.
-Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah zamanında oluşturulmuştur.
-Babür devleti de kullanmıştır.
Yukarıdaki maddeler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)12 Hayvanlı Türk Takvimi
B)Celali Takvimi
C)Hicri Takvim
D)Miladi Takvim
E)Rumi Takvim

S.12)Sümerlerde ilk kanunları aşağıdakilerden hangisi düzenlemiştir?

A)Hammurabi B)İskenderC )Urgakina D)Sardes E)Gordios

S.13)Hindistan’daki Kast Sistemi aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?

A)Siyaset
B)Ekonomik düzen
C)Sanat
D)Sosyal hayat
E)Askeri sistem

S.14) I–Zerdüştlük
II-Firavun
III-Kolonicilik
IV-Nil Nehri
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Mısır Uygarlığı ile ilgilidir?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve III D)II ve III E)II ve IV

S.15)Aşağıdakilerden hangisi İyonyalılar’a ait bir yerleşim yeri değildir?

A)Tuşpa B)Efes C)Milet D)Foça E)İzmir

S.16)Aşağıdakilerden hangisi Carbon 14 metodu ile tarihe yardımcı olur?

A)Nümizmatik B)Arkeoloji C)Heraldik D)Filoloji E)Kimya

S.17) I-Celali Takvim
II-Rumi Takvim
III-Miladi Takvim
IV-12 Hayvanlı Türk Takvimi
V-Hicri Takvim
Türklerin kullandıkları takvimleri zamanına göre sıralayınız?

A) I-III-II –IV-V B) IV-II-III –V-I C) II-I-III –V-IV D) IV-V-I-II-III E)III-V-IV-I-II
S.18)Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin tanımında yer almaz?

A)Deney ve gözlem
B)Olay
C)Objektiflik
D)Sebep-sonuç ilişkisi
E)Yer-Zaman

S.19)Aşağıdakilerin hangisi Türk tarihi ile doğrudan ilgili bir kavram değildir?

A)Raca
B)Töre
C)Balbal
D)Ergenekon Destanı
E)Yuğ

S.20) Tarihteki Helenizm kültürü hangi uygarlık zamanında kurulmuştur?
A)Asurlular
B)İbraniler
C)İyonyalılar
D)İskender
E)Babiller

Alıntı ile Cevapla
Teşekkür Edenler :
Okunmamış 27.03.11, 12:53 #5 (Konu Linki)
Yönetici Yardımcısı

kaan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Durumu: kaan isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik: 15.12.10
Yaş: 16
Okulu: Anadolu Lisesi
Sınıf: 11
Konular: 250
Mesajlar: 698
Takımı: FenerBahçe
Teşekkür Etmiş: 46
Teşekkür Almış: 269
Standart Cevap: yazılı soruları Cevap: yazılı soruları

İlk Türk Devletleri Test Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Hükümdara tanhu, şanyu ve idikut gibi unvanlar verilirdi.
B) Hükümdarın tanrı tarafından seçildiğine inanılırdı.
C) Hükümdarın eşi hatun yönetimde söz hakkına sahiptir.
D) Yönetim alanında Çin’den etkilenilmiştir.
E) Ülkede federatif (İkili) bir yönetim sistemi vardır.


2. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri İslam öncesi Türk devletlerinde hükümdarlık alametlerinden biri değildir?

I. Tuğ II. Otağ III. Sorguç
IV. Hilat V. Menşur VI. Davul

A) I-II B) IV-V
C) IV-V-VI D) III-IV
E) V-VI


3. İslam öncesi Türk devletlerinin en önemli yönetim organı kurultaydır.
Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri değildir?

A) Bugünkü Bakanlar Kurulunun aynı işlevini görür.
B) Devletle ilgili tüm işlerin görüşülüp karara bağlandığı organdır.
C) Kurultaya sadece kağan ve boy beyleri katılırdı.
D) Kurultay yılda bir kez genel toplantı yapardı.
E) Kurultay kağan çadırında toplanırdı.


4. Eski Türk devletlerinde yönetim alanında ikili sistem denilen bir yönetim şekli uygulanırdı. Aşağıdakilerden hangisi ikili sistemle ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Ülke Doğu ve Batı diye 2’ye ayrılırdı.
B) Doğuyu kağan, Batıyı yabgu yönetirdi.
C) Kağan askeri ve ekonomik işlere, yabgu siyasi işlere bakardı.
D) Kağan protokolde yabgudan önde gelirdi.
E) Bu sistem Türk devletlerinin kısa bir sürede yıkılmalarına ve bölünmelerine sebep olmuştur.


5. Eski Türk devletlerinin zayıflamasında ve parçalanmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Hatunun yönetimde söz hakkına sahip olması
B) Göçebe yaşam sürmeleri
C) Çin’in bölücü ve yıkıcı faaliyetleri
D) Hanedan üyelerinin hepsinin kağan olma hakkına sahip olması
E) Türklerin çok geniş bir alana yayılmış olmaları


6. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ya da hangileri Türklerin ölümden sonraki hayata inandıklarını gösterir?

I. Tamu II. Uçmağ
III. Kurgan IV. Budun
V. Tuğ

A) I-II-III B) II-III
C) IV-V D) III-IV E) II-IV-V


7. Türklerin İslam öncesinden bugüne kalan tek mimari ve sanatsal eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurgan B)Balbal C) Kengeş D) Uruğ E) Yuğ


8. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’ten önce sahip oldukları inançlardan biri değildir?

A) Atalar kültü B) Şamanizm
C) Musevilik D) Maniheizm
E) Putperestlik


9. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin sosyo-ekonomik yapıları ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Yarı göçebe bir yaşam şekilleri vardır.
B) Geçim kaynakları hayvancılıktır.
C) Özel mülkiyet gelişmiştir.
D) Sosyal sınıflaşma ya da kölelik yoktur.
E) Kadının günlük yaşamda önemli bir yeri vardır.


10. Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan unsurlardan biri değildir?

I. Oğuş II. Boy III. İdikut
IV. Kut V. Uruğ

A) I-II B) III-IV
C) III-V D) I-III E) I-V


11. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri İlk Türklerde gelişen bir sanat dalı değildir?

I. Müzik
II. Mimari
III. Demircilik
IV. Yazılı edebiyat
V. Deri işlemeciliği ve süslemeciliği

A) Yalnız IV B) I-V
C) II-V D) III-IV E) II-IV


12. Aşağıdakilerden hangisi göçebe yaşam tarzının bir sonucu değildir?

A) Sanat eserlerinin taşınabilir malzemeden olması
B) Bağımsızlık ve özgürlük duygularının gelişmesi
C) Sığır, manda ve öküz gibi hayvanları fazla kullanmamaları
D) Geçimlerinin hayvancılık ve ticarete dayanması
E) İkili teşkilatla yönetilmeleri


13. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri İslam öncesinde hükümdarın sınırsız yetkilere sahip olmasını engellemiştir?

I. Kut inancı
II. Töre
III. İkili yönetim

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I-II D) II-III E) I-III


14. Aşağıdakilerden hangisi Türk devlet yönetiminde yer alan makamlardan ya da kişilerden biri değildir?

A) Tamgacı B) Ayguçi
C) Buyruk D) Bitikçi
E) Umay


15. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk hukuk sistemi ile ilgili bir kavram değildir?

I. Yargu
II. Yargan
III. Töre
IV. İduk

A) I-II B) Yalnız II
C) Yalnız IV D) III-IV E) I-III


16. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullanmış olduğu 12 hayvanlı takvim ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Güneş yılına dayanır.
B) Ay yılına dayanır.
C) 12 yılda bir devreder.
D) Her yıl bir hayvan ismi ile anılır.
E) Aylar 1. 2. ve 3. ay gibi sıralanır.


17. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletleri ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Türk adı ile kurulan ilk Türk devleti I. Göktürk Devletidir.
B) Macarlar ve Bulgarlar Hıristiyanlaşarak benliklerini kaybettiler.
C) İlk Türk parasını Türgişler kullandı.
D) Musevi olan tek Türk topluluğu Hazarlardır.
E) Peçenekler İstanbul’u ilk kuşatan Türklerdir.

18. Aşağıdakilerden hangisi sadece Asya’da kalan Türk topluluklarından biri değildir?

A) Kırgızlar
B) Karluklar
C) Türgişler
D) Avarlar
E) Sibirlar


19. - Kendilerine özgü bir alfabe kullandılar.
- Yerleşik yaşama geçtiler.
- Bir kısmı Hıristiyan, bir kısmı Müslüman oldu.
- İstanbul’u 2 defa kuşattılar.
Aşağıdaki devletlerden hangisi ile ilgili bir özellik yukarıda verilmemiştir?

A) Uygurlar B) Bulgarlar
C) Avarlar D) Kırgızlar
E) Göktürkler


20.
I. İslam öncesinde Orta Asya’da kurulan en büyük Türk Devletidir.
II. Türk adı ile kurulan ilk Türk Devletidir.turkeyarena.com
III. İkili yönetim sistemini uygulamayan bir Türk Devletidir.
IV. İpek Yolu için Akhunlar ve Sasanilerle mücadele ettiler.
V. Türk kara ordusunun temelini attılar.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Göktürklere ait bir özellik değildir?

A) I-V B) I-III C) III-V
D) III-IV E) II-V


21. Orta Asya Türk devletlerinde göçebe yaşam tarzının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A) Kültürlerinin çevreye yayılmasına
B) Taşınamaz sanat eserlerinin azlığına
C) Mimarinin gelişmesine
D) Yazılı eserlerin azlığına
E) Hayvancılığın gelişmesine


22. “İslamiyet’ten önce Türkler göçebe bir Yaşam sürmekte ve başkentleri de Hükümdarın bulunduğu şehir olmakta idi. Hükümdar nereye konarsa ordu da onunla birlikte konardı.” Buna göre, göçebe yaşamın Türk devlet geleneğinde hangi etkide bulunduğu savunulmaktadır?

A)Ordu teşkilatının başkentte toplandığı
B) Başkentin sürekli değiştiği
C)Hükümdarın seçiminde başkentin etkili olduğu
D) Devletin başkentinin bulunmadığı
E) Federatif bir yapıda oldukları


23. Aşağıdakilerden hangisi Göktürklere ait bir özellik değildir?

A)Kendilerine ait alfabelerinin bulunması
B)Türk adının devlet ismi olarak ilk defa kullanılması
C) Yerleşik hayata geçiş
D) Bizans ile ilişkiler
E) Orhun kitabelerini yazma


CEVAP ANAHTARI
1 D 15 C
2 B 16 B
3 C 17 E
4 C 18 D
5 D 19 D
6 A 20 C
7 B 21 C
8 E 22 B
9 C 23 C
10 B
11 E
12 E
13 C
14 E
Alıntı ile Cevapla
Teşekkür Edenler :
Okunmamış 27.03.11, 12:53 #6 (Konu Linki)
Yönetici Yardımcısı

kaan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Durumu: kaan isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik: 15.12.10
Yaş: 16
Okulu: Anadolu Lisesi
Sınıf: 11
Konular: 250
Mesajlar: 698
Takımı: FenerBahçe
Teşekkür Etmiş: 46
Teşekkür Almış: 269
Standart Cevap: yazılı soruları Cevap: yazılı soruları

Linkleri Sadece Üyelerimiz Görebilir, Lütfen Üye Olunuz (Only Registered Users Can See Links) (Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol-Kayıt Ol-Register)

Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
sorulari, yazili

Seçenekler
StilPowered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Bu site en iyi 1024'e 768 ekran çözünürlüğünde izlenmektedir.Ekran Ayarlarınızı Düzenleyiniz.
İletişim Adresileri : Bize "derskaynak.com@gmail.com" a mail göndererek veya üye olup "Özel Mesaj" göndererek ya da üstteki "İletişim" bölümüne tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz.
YASAL UYARI : Sitemizdeki paylaşımların çoğu internet kaynaklarından derlenmiştir. Amacımız öğrencilere ve kaynak ihtiyacı olanlara yardımcı olmaktır. Ayrıca sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı da amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan “Yer Sağlayıcı” olarak hizmet vermektedir. 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre sitemizdeki üyeler yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri "derskaynak.com@gmail.com" isimli iletişim mail adresimize haber vermeleri durumunda "İhlal Olduğu" düşünülen içerikler, sitemizden hemen kaldırılacaktır. Anlayışınıza sığınır saygılar sunarız...
Twitter